De Webshop is een webapplicatie voor eindgebruikers om decentraal artikelen te kunnen bestellen. Het proces van aanvragen van artikelen wordt sterk vereenvoudigd zonder dat eindgebruikers kennis hoeven te hebben van de inkoopmodule. Fouten worden hierdoor sterk verminderd en de inkooporganisatie wordt minder belast. 

Via drie stappen stelt een eindgebruiker een aanvraag samen en dient hij vervolgens de aanvraag in. De Webshop ondersteunt voorraadartikelen, tekstartikelen en het artikelassortiment van leveranciers via de standaard Open Catalog Interface. Op basis van het profiel van de gebruiker wordt de locatie, kostenplaats etc. bepaald. De aanvraag wordt in SAP MM verwerkt als aanvraag tot bestellen (ATB) en kan via een workflow ter goedkeuring aan een budgethouder worden aangeboden. 

Voordelen van de Webshop voor eindgebruikers zijn: 

  • Geen specifieke applicatie kennis vereist 
  • Uitgebreid assortiment 
  • Aanvragen tussentijds opslaan 
  • Inzicht in status van aanvraag 

Kenmerken

  • Front-end toepassing 
  • Geïntegreerd met SAP MM 
  • Integratie met portaal 
  • Open Catalog Interface