Laden…

Bij de Theory of Constraints (ToC) staat het verbeteren van de doorlooptijd centraal. Door de constraints in een logistieke keten te signaleren en op te heffen, wordt de efficiëntie van de keten als geheel verbeterd. Op deze wijze streven klinische afdelingen in ziekenhuizen naar het verbeteren van de doorloop van de zorgprocessen. 

Voor SAP IS-H*MED is de applicatie ToC ontwikkeld waarmee klinische afdelingen obstakels in het zorgproces, die de zwakste schakel in de keten zijn, kunnen registreren om ze vervolgens te onderzoeken op oorzaken en op te heffen. Hiermee vindt een verbetering van de doorstroming plaats van patiënten naar ontslag of naar bijvoorbeeld een verpleeghuis. Dit leidt tot een reductie van opnamedagen en verhoging van de productie. 

Bij gebruik van ToC worden de volgende processtappen uitgevoerd: 

  • De specialist bepaalt de verwachte ontslagdatum 
  • Ontslagbepalende activiteiten worden vastgelegd 
  • Vertragingen in het uitvoeren van de ontslagbepalende activiteiten worden geregistreerd 
  • De meest voorkomende oorzaak van vertraging wordt bepaald en multidisciplinair opgelost 

Hierna start opnieuw de cyclus voor het signaleren en wegnemen van obstakels. 


Kenmerken

  • SAP IS-H*MED 
  • Theory of Constraints (TOC) 
  • Geïntegreerd in klinische werkplek 
  • Snel en eenvoud in gebruik 
  • Visuele weergave van status voortgang 
  • ToC werkproces geïntegreerd met ontslag patiënt