Het PhoQus Case Dossier, afgekort PCD, is een platform waarop gebruikers kunnen samenwerken, elkaars gegevens kunnen inkijken en communiceren rondom de zorgvraag. Het PCD verschilt met andere initiatieven door:

 • Volledige multidisciplinaire procesondersteuning
 • Protocollaire ondersteuning met templates en zorgplannen
 • Directe betrokkenheid en participatie van de patiënt
 • Zorgvraag gerelateerd chronologisch en grafisch inzicht in alle activiteiten van de betrokken disciplines rondom de patiënt
 • Beveiligde, in context, asynchrone (chat) en synchrone (beeldbellen) communicatie
 • Geen dubbele registratie (geen opslag van gekopieerde gegevens, informatie wordt onttrokken uit originele bron)

De patiënt en de zorgvraag staan centraal, waardoor intercollegiaal met informeren en communiceren een dynamiek wordt gecreëerd waarin gezamenlijk aan de doelstelling van de patiënt wordt bijgedragen.

Voor zowel de zorgverleners als de patiënt zorgt het PCD voor een totaalbeeld en inzicht in wat er gebeurt in het zorgproces.
Zorgverleners verkrijgen inzicht in elkaars doelen, bevindingen en behandelresultaten en kunnen samenwerken in dezelfde documenten, zoals bijvoorbeeld een behandelplan.
De patiënt heeft in het PCD-inzicht in zijn eigen zorgproces, medische dossiers en kan actief participeren op door zorgverleners toegekende vragenlijsten, dagboeken of zelfmetingen.

Inloggen
Gebruikers loggen in via erkende authenticatie middelen als bijv. UZIpas, DigiD, etc.
Na inloggen selecteert de gebruiker een “Case” en komt op het overzichtscherm.

Overzichtscherm
Het overzichtscherm toont een samenvatting met de diagnose, de doelstelling, het zorgplan en betrokken zorgverleners. Ook is hier direct inzicht in de meest actuele activiteiten die hebben plaatsgevonden sinds de laatste keer dat de gebruiker was ingelogd.

Tijdlijn
De tijdlijn geeft een multidisciplinaire weergave van alle gebeurtenissen rondom de zorgvraag van de patiënt. De tijdlijn wordt opgebouwd op basis van gegevens welke worden opgehaald uit de individuele EPD’s van betrokken zorgverleners, zoals consulten, behandelingen, verslagen, metingen, uitslagen. Ook kunnen activiteiten direct worden toegevoegd en gepland door betrokkenen op basis van voorgedefinieerde protocollen en templates.
Binnen de tijdlijn kan worden “doorgeklikt” naar details van de getoonde activiteiten en eventueel “in context” worden gecommuniceerd met betrokkenen.
Zorgverleners kunnen eenvoudig verwijzen naar collega’s, gezamenlijk een MDO uitvoeren en een patiënt taken toewijzen voor zelfmanagement.

Dossier
Het dossier geeft een weergave van alle opgehaalde dossier gegevens uit de bron EPD’s volgens de MedMij methodiek (op basis van ZIB’s). Kracht hierbij is dat gegevens van de verschillende brondossiers naast elkaar zichtbaar worden.

Berichten
Berichten geeft een overzicht van alle lopende communicatie individueel of groepsverband rondom de zorgvraag of specifieke activiteiten.


Kenmerken

 • Hybride cloud platform met een brede verzameling van diensten en tools 
 • Naadloze koppeling van on-premises en cloud-gebaseerde systemen  
 • Interprofessionele samenwerking 
 • Patiëntgedreven zorg 
 • Zelfzorg / zelfmanagement 
 • Visuele weergave van case events in een tijdlijn