Met het Patiëntenportaal heeft de patiënt direct inzage in het dossier, uitslagen en afspraken. Veel vragen die de patiënt heeft kunnen al via het portaal worden beantwoord door het aanbieden van voorlichtingsmateriaal of het stellen van vragen via het portaal. Ook kan via het portaal een bijdrage van de patiënt gevraagd worden, zoals het invullen van een digitale vragenlijst voor een afspraak. De voorbereiding en uitvoering van de behandeling wordt hierdoor efficiënter en prettiger voor zorgverlener en patiënt. 

Patiënten die dat willen kunnen meer eigen regie nemen via het portaal door zelf online afspraken te maken, zijn registratiegegevens waar nodig aan te passen, het stellen van vragen of het aanvragen van een herhaalrecept. 

Hiermee hoeft de patiënt niet altijd voor een afspraak naar de zorginstelling te komen, maar kan hij toch contact houden met zijn zorgverlener. 


Kenmerken

  • Toegang via DigiD 
  • Volledige integratie met ZIS 
  • Regie voor de patiënt  
  • Inzage dossier en afspraken  
  • HTML5