Het Patient Tracking Board is een applicatie waarmee op eenvoudige wijze, op basis van een ruimtelijke indeling, de meest relevante en actuele patiëntgegevens die zijn vastgelegd in het ZIS worden weergegeven op centraal geplaatste schermen. Het Patient Tracking Board is naast toepassing op de Spoedeisende Hulp ook zeer geschikt voor gebruik op de OK, verpleegafdeling en polikliniek. Het Patient Tracking Board kan interactief gebruikt worden voor verkorte en snelle afhandeling van bewegingen, zoals (geplande) opnames en ontslagen. 

Het Patient Tracking Board is gebaseerd op triage op basis van het Manchester Triage Systeem en het Patient Tracking System. Hiermee worden in SAP alle relevante gegevens vastgelegd die op het Patient Tracking Board op een ruimtelijke en overzichtelijke wijze worden getoond. Door het duidelijke overzicht van alle patiënten op de SEH en de status, verbetert de patiëntlogistiek en is de SEH in staat gemakkelijker een groter aantal patiënten te kunnen behandelen. 

Van iedere patiënt op de SEH wordt vanaf het moment van binnenkomst bijgehouden wat de klacht is, de prioriteit, de status van het zorgproces, welke verpleegkundige en specialist verantwoordelijk zijn en waar de patiënt zich bevindt op de SEH. Deze gegevens worden overzichtelijk weergegeven op een plattegrond van de SEH.  De getoonde informatie is altijd up-to-date. Het Patient Tracking Board werkt op basis van ‘push technologie’. Dit betekent dat zodra in het ZIS gegevens worden gewijzigd of aangevuld, dit direct zichtbaar is op het Patient Tracking Board. 


Kenmerken

  • Actuele weergave status, urgentie en locatie 
  • Geïntegreerd met ZIS 
  • push-technologie 
  • Touch-screen toepassing  
  • Mobiele toepassing