Digitale vragenlijsten is een totaaloplossing voor het realiseren, gebruiken en verwerken van online vragenlijsten. Met Digitale vragenlijsten kan eenvoudig een digitale versie van een vragenlijst worden gerealiseerd, die door de gebruiker online kan worden ingevuld. De ingevulde vragenlijst is digitaal binnen de organisatie beschikbaar. De ingevulde waardes/antwoorden kunnen worden hergebruikt binnen het EPD of aangeleverd aan verwerkers van de gegevens binnen en buiten de eigen zorginstelling. 

 • De oplossing biedt functionaliteit voor: 
 • Ontwerpen, bouwen en publiceren van digitale vragenlijsten 
 • Ontvangen van ingevulde vragenlijsten 
 • Verwerking van ontvangen vragenlijsten 
 • Opslag en weergave in EPD/ZIS 
 • Verdere verwerking van gegevens 

 Een mogelijke toepassing voor de Digitale vragenlijsten is het aanbieden van vragenlijsten die voorafgaand aan een afspraak ingevuld beschikbaar moeten zijn. Door de vragenlijst digitaal beschikbaar te stellen kan de gebruiker deze op een voor hem of haar geschikt moment rustig invullen. Voordelen voor de organisatie zijn dat antwoorden eerder reeds digitaal beschikbaar zijn en eventueel hergebruikt kunnen worden verder in het proces.


Kenmerken

 • Front-end toepassing 
 • Volledige integratie met ZIS 
 • Overname antwoorden naar EPD 
 • Onderdeel van Patiëntenportaal 
 • Voorinvullen o.b.v. webservices 
 • Verschillende authenticatie mogelijkheden