Beveiligde berichten is een e-health applicatie waarmee zorgverlener en patiënt op een zelfverkozen tijdstip op een veilige manier elektronische berichten kunnen uitwisselen. Inzet van Beveiligde berichten biedt veel meerwaarde voor chronische patiënten die deels regie willen nemen in hun behandeltraject, maar ook voor niet-chronische patiënten die gedeeltelijke zorg op afstand wenselijk vinden. 

 

Met Beveiligde berichten kan een patiënt ervoor kiezen voor een vraag of consult een bericht te sturen naar zijn zorgverlener in plaats van te bellen of een afspraak. Andersom biedt Beveiligde berichten de zorgverlener de mogelijkheid uitleg te geven, vragen te stellen of aanwijzingen te geven aan de patiënt over de behandeling of de klacht, waarmee de patiënt verder kan of onrust wordt voorkomen of weggenomen.  

 

Naast berichten kunnen zorgverlener en patiënt ook bijlagen sturen en worden de berichten ten behoeve van het medisch dossier in het EPD opgenomen. 


Kenmerken

  • Front-end applicatie 
  • Opslag berichten in dossier 
  • Bijlagen sturen 
  • Geïntegreerd met EPD 
  • E-health toepassing 
  • Integratie met portaal