PhoQus Case Dossier De procesondersteuning voor intercollegiaal samenwerken

Intercollegiale samenwerking in de zorg

Bij langdurige zorg- en nazorgtrajecten zijn vaak zorgverleners van diverse disciplines betrokken. Allen werkend aan het doel de patiënt de best mogelijke zorg te verlenen en het maximale doel voor die patiënt te bereiken. Inzicht in informatie en veilige communicatie rondom de patiënt over de disciplines heen kan een grote bijdrage leveren aan een efficiënt en effectief zorgtraject. Alle landelijke en regionale initiatieven ten spijt om informatie te ontsluiten en te delen door middel van kopiëren en versturen, heeft het niet de procesondersteuning voor intercollegiaal samenwerken gebracht die zo nodig is bij multidisciplinaire zorgtrajecten. PhoQus wil dit verbeteren en richt zich op de procesondersteuning waar intuïtief inzicht en eenvoudig samenwerken, inclusief de patiënt, wordt vormgegeven.

Het PCD is de procesondersteuning voor intercollegiaal samenwerken bij multidisciplinaire zorgtrajecten.

PhoQus Case Dossier

Het PhoQus Case Dossier, afgekort PCD, is een platform waarop gebruikers kunnen samenwerken, elkaars gegevens kunnen inkijken en communiceren rondom de zorgvraag. Het PCD verschilt met andere initiatieven door:

  • Volledige multidisciplinaire procesondersteuning
  • Protocollaire ondersteuning met templates en zorgplannen
  • Directe betrokkenheid en participatie van de patiënt
  • Zorgvraag gerelateerd chronologisch en grafisch inzicht in alle activiteiten van de betrokken disciplines rondom de patiënt
  • Beveiligde, in context, asynchrone (chat) en synchrone (beeldbellen) communicatie
  • Geen dubbele registratie (geen opslag van gekopieerde gegevens, informatie wordt onttrokken uit originele bron)

De patiënt en de zorgvraag staan centraal, waardoor intercollegiaal met informeren en communiceren een dynamiek wordt gecreëerd waarin gezamenlijk aan de doelstelling van de patiënt wordt bijgedragen.

 

Deze video laat het PhoQus Case Dossier zien  toegepast in het project “Eerste lijns Covid-19 portaal” uitgevoerd in samenwerking met Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Leefstijlscentrum Wijchen en PhoQus.

 

Techniek ingezet om te dienen 

Natuurlijk komt er veel techniek bij kijken en zijn de uitdagingen om “alles aan elkaar te knopen” groot. PhoQus maakt dan ook dankbaar gebruik van alle landelijke en regionale initiatieven om gegevens te ontsluiten uit EPD’s.
De PCD-oplossing is in staat om de ontsloten EPD-gegevens te bundelen, organiseren en presenteren zodat betrokkenen op intuïtieve en eenvoudige wijze, op elke gewenst moment toegang hebben.
Met dit inzicht en onderlinge communicatie draagt het PCD  bij aan afgestemde en onderbouwde besluitvorming en behandeling.

Totaalbeeld en inzicht

Voor zowel de zorgverleners als de patiënt zorgt het PCD voor een totaalbeeld en inzicht in wat er gebeurt in het zorgproces.
Zorgverleners verkrijgen inzicht in elkaars doelen, bevindingen en behandelresultaten en kunnen samenwerken in dezelfde documenten, zoals bijvoorbeeld een behandelplan.
De patiënt heeft in het PCD-inzicht in zijn eigen zorgproces, medische dossiers en kan actief participeren op door zorgverleners toegekende vragenlijsten, dagboeken of zelfmetingen.

Inloggen
Gebruikers loggen in via erkende authenticatie middelen als bijv. UZIpas, DigiD, etc.
Na inloggen selecteert de gebruiker een “Case” en komt op het overzichtscherm.

Overzichtscherm
Het overzichtscherm toont een samenvatting met de diagnose, de doelstelling, het zorgplan en betrokken zorgverleners. Ook is hier direct inzicht in de meest actuele activiteiten die hebben plaatsgevonden sinds de laatste keer dat de gebruiker was ingelogd.

Tijdlijn
De tijdlijn geeft een multidisciplinaire weergave van alle gebeurtenissen rondom de zorgvraag van de patiënt. De tijdlijn wordt opgebouwd op basis van gegevens welke worden opgehaald uit de individuele EPD’s van betrokken zorgverleners, zoals consulten, behandelingen, verslagen, metingen, uitslagen. Ook kunnen activiteiten direct worden toegevoegd en gepland door betrokkenen op basis van voorgedefinieerde protocollen en templates.
Binnen de tijdlijn kan worden “doorgeklikt” naar details van de getoonde activiteiten en eventueel “in context” worden gecommuniceerd met betrokkenen.
Zorgverleners kunnen eenvoudig verwijzen naar collega’s, gezamenlijk een MDO uitvoeren en een patiënt taken toewijzen voor zelfmanagement.

Dossier
Het dossier geeft een weergave van alle opgehaalde dossier gegevens uit de bron EPD’s volgens de MedMij methodiek (op basis van ZIB’s). Kracht hierbij is dat gegevens van de verschillende brondossiers naast elkaar zichtbaar worden.

Berichten
Berichten geeft een overzicht van alle lopende communicatie individueel of groepsverband rondom de zorgvraag of specifieke activiteiten.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@phoqus.nl.